Покривни конструкции

Рекламна конструкция за покрив и рекламна табела с led осветлениеРеклама предназначена за големи рекламни площи и носещи стоманени конструкции

Рекламни кострукции преднанзначени за високите части на сграда. Изработва ме ги от стомана за да са максимално устойчиви. За такива консртукции е препоръчително да се предвиди по-голяма рекламна площ, защото обикновено такива решения стоят добре, когато са с по-мащабен вид. от ФАРКО с е наемаме с изготвянето на предварителната визия, изработката на рекламната конструкция, естествено съобразена спрямо мястото където ще бъде позиционирана, и разбира се монтажа й. За повече подробности относно визията на покривната Ви реклама, свържете се с екипа ни.

Портфолио "Покривни конструкции"