Носещи метални конструкции

Красивите надиси, които светят вечер по фасадите и покривите на сградите, нямаше да могат да са там, ако нямаха достатъчно стабилна метална конструкция, която да ги крепи. Обикновено тези конструкции е необходимо да се проектират от инженер, да се узаконят в общината, където ще се поставят и да бъдат спазени определени правила за безопастност, спрямо мястото на което се монтира конструкцията.
Много големи бандове се довериха на Фарко и ни възложиха проектирането и монтажа на големи рекламни конструкции в цялата страна.

Рекламни пилони и тотеми

Рекламни пилони за тотеми и конструкции с възможност да поемат голяма тежест.
Иработваме голямо разнообразие от носещи конструкции за различни по форма, обем и тежест елементи. Класически пример за крепежни пилони са металните конструкции носещи тотемите на всяка бензиностанция.

Портфолио "Носещи метални конструкции"