Нестандартни решения

 

Инсталации за Guerilla маркетинг и други нестандартни решения!

Със своя екип от професионалисти - дизайнери, проектанти, изпълнители и монтажници FARCO с удоволствие ще реализира всяка една нестандартна идея на своите клиенти.

Зад гърба си имаме множество проекти за различни клиенти - нестандартни инсталации и герила маркетинг. Съдейки от опита си, често тези начини за рекламиране са по-успешни (повишават интерса на потребителя, водят до продажби, утвърждават имиджа на бранда - в зависимост от идеята, целта и аудиторията, разбира се), спрямо стандартния подход.

Свържете се с нас, ако имате нестандартно решение и визия, за това как да промотирате бизнеса си. Екипът ни с радост приема различни поръчки и насърчава алтернативните начини и стратегии на рекламиране.

Портфолио "Нестандартни решения"