Неонови реклами

Реклама, която създадохме з апопулярната хранителна верига. Неоновият надпис, дело на ФАРКО, е изпълнен перфектно.Неоновите реклами са изгоден и бърз начин да откроите бизнеса си. Можем да създадем дизайн отговарящ на корпоративната Ви идентичност, или да изпишем вече съшествуващ надпис или лого. Наши клиенти са Carrefur, The Mall, ЦКБ и много други. Разполагаме с опитен екип, на когото можетет да се доверите напълно. 

Неоновите реклами имат много предимства, но най-основните са: ниска цена, устойчиви са на атмосферни условия, имат много ярка светлина и се забелязват. Захранват се с високоволтови трансформатори и имат дълъг живот. 

Има различни варианти за изграждане на неонови букви. Можем да ви препоръчаме най-подходящият, спрямо конкретият случай: неоново контржурно осветление, алуминиеви букви с открит неон, затворени неонови букви, инериорен неонов надпис или нестандартно решение, специално разработено за бизнеса Ви.

 

По-долу в галерията ни можете да разгледате различни варианти на вече изпълнени поръчки.

Портфолио "Неонови реклами"