Готови системи за изложения

 

Системи за иложбени щандове с лесен монтаж

Фарко предлага система за изложбени щандове, която се монтира и експоатира лесно и удобно. Разбира се, не е необходимо Вие да с е грижита за транспорта, монтажа и разположението на елементите, достаъчно е да кажете на нашия екип къде искате да ги разположи. Кострукциите са здрави и устойчиви и могат да се използват, както на открито, така и на закрита площ. Големината на щанда зависи само от Вашето желание.

Портфолио "Готови системи за изложения"