Билборд със сменяеми изображения

Билборд изработен за вестник Реклами със статични и сменяеми изображения

Ако сте се спрели на билборд, с който искате да информирате потребителите за услугите, които предлагате, можем да ви предложим няколко варианта.

Статичен билборд

Свободно стоящо рекламно-информационно съоръжение със стандартни и нестандартни размери, светещи или външно осветени с прожектори със система за лесна смяна на изображенията. Предимството на тови вид реклама е бързото и лесно обслужване. Възможна е постоянна актоализация на информацията. Има възможност за различни изображения.

Динамичен билборд (въртящ се)

Отново свободно стоящи рекламно-информационни съоръжения със задвижваща система за въртене на цялото съоръжение. Предимството на този тип рекламна площ е, че допълнително привлича вниманието.

Динамичен билборд със скролери

Свободно стоящи рекламно-информационни съоръжения със задвижваща система за въртене на изображенията. 

Предимството на тази система е, че  могат да се подредят няколко интригуващи материала, които да се сменят на определен интервал от време. Билбордът може да бъде в различни размери.

Портфолио "Билборд със сменяеми изображения"