Светеща реклама от еталбонд Общинска банка - София, бул. Мария Луиза