Сантел ЕООД

  • Уеб сайт: www.santelbg.com
  • Сантел ООД е инженерингова и търговска фирма, специализирана в областта на проектирането, строителството, интериора и дизайна на административни, търговски и туристически обекти, при използването на най-модерни строителни технологии и системи.

Съвместни проекти