Нова Кампания

 • Уеб сайт: www.newcampaign.eu
 • Ние сме млад екип с огромно ноухау и опит в интегрираните маркетингови комуникации и прозводството на всякави рекламни продукти и услуги натрупан за над 15 години работата в едни от най-големите рекламни агенции в България за едни от най-големите корпоративни клиенти в сегментите на небанковите финансови институции, продажбата на нови автомобили, мобилните комуникации, недвижимите имоти, фармацефтичната индустрия, както и огомно портголио на производители, представители и дистрибутори и търговци на стоки и услуги с висока и ниска цикличност на потребление.

  Интегрирани Маркетингови Комуникации?

  Да. Ние сме специалисти в консултирането на нашите клиенти как за оптимален бюджет, време и форма, използвана на най- точното място, с изключително и неповторимо послание да постигнат максимален ефект при "срещите си " с настоящите си и потенциалните си потребители.

  Ние ще отговорим най-точно на въпросите Ви – На кого искате да кажете нещо.
  Къде най-бързо и точно да го срещнете за да му го кажете.

  Какво искате да му кажете. И как да му го кажете.

  Email: office@newcampaign.eu Моб.: +359 889 236 768

Съвместни проекти