Никас България ЕАД

  • Никас са водещата фирма за месепреработване на Гръцкия пазар. В България те следват високите си цели и стандарти за качество при производството на своята продукция.

    Силата на марката се дължи на неразделната комбинация между качество, вкус и разнообразие, която вече 40 години радва потребителите Югоизточна Европа.

Проекти за клиента