Carrefour

  • Групата Карфур е най-големият търговец на дребно в Европа и втори в света. Притежава над 16 000 магазина в 30 държави. Над 54% от годишния оборот на компанията се генерира от продажби извън Франция.

    В Европа Карфур има силни позиции в много европейски градове. Само през 2008 г. Карфур отваря над 1 100 магазина по целия свят. Оборотът на компанията за 2008 г. възлиза на 97.6 милиарда евро.

Проекти за клиента